LYRICS: "TUULE SÕNAD" / "WORDS OF THE WIND"

Translations: Kristi Lahne

"KULLA KERGUSEKS" / "GOLDEN LIGHT"

Translations: Kristi Lahne